OPĆI UVJETI I UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE WWW.LSTORE.HR

Korištenjem web stranice lstore.hr suglasni ste sa navedenim uvjetima korištenja. Zadržavamo pravo za povremene promjene i aktualizacije uvjeta korištenja. Sav sadržaj na web stranici lstore.hr donesen je u najboljoj namjeri i zbog toga se nećemo smatrati odgovornima za eventualne štete nastale direktnim ili indirektnim korištenjem web stranice lstore.hr. Svi podatci navedeni na web stranici lstore.hr su realni. Međutim, vaša je obaveza da sve podatke (ako ste u mogućnosti) provjerite kako bi ste se uvjerili u njihovoj točnosti. lstore.hr ne preuzima odgovornost za primljene podatke iz pojedinih web trgovina. Ako imate primjedbe na neke podatke, molimo vas da nas kontaktirate na e-mail: info@lstore.hr

Opći uvjeti korištenja usluge online kupovine na www.brick.hr web stranici

Molimo Vas da pažljivo pročitajte ove Opće uvjete korištenja usluge online kupovine prije korištenja web stranice www.lstore.hr u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Obavještavamo Vas, da je kupnja akcijskih proizvoda ograničena. Kupcima možemo osigurati samo jedan komad po tipu proizvoda!

1. OPĆE ODREDBE

Svi podaci na stranici www.lstore.hr prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri. Točne informacije možete pronaći na stranicama proizvođača.

Prodavatelj ovim Općim uvjetima utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, reklamacije, povrata i dostave, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Internet stranice www.lstore.hr i online kupnje.

1.1. U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju slijedeće značenje:

Prodavatelj: trgovačko društvo Bravostore d.o.o. za trgovinu i usluge, BKovinska 4a 10000 Zagreb, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 02937484, osobni identifikacijski broj (OIB): 67603909448, temeljni kapital 7.500,00 EUR, IBAN: HR0424840081135084383, otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d.;

www.lstore.hr - Internet stranica u vlasništvu Prodavatelja;

Kupac: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici www.lstore.hr;

Posjetitelj Internet stranice: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na www.lstore.hr, te bez da se registrira, slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda;

Korisnici: Kupci i Posjetitelji stranica zajedno;

Korištenje www.lstore.hr : pristup stranici www.lstore.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste, o ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju Internet trgovine;

Online kupnja: ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.lstore.hr;

Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na www.lstore.hr, a koje je moguće kupiti putem online kupovine.

Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije).

1.2. Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

1.3. Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda, kada Prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca kao ponuđenog da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Proizvoda od strane Kupca.

1.4. Online kupovinu Proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih Proizvoda isključivo na istom području.

1.5. Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO), te zajedno sa podacima objavljenim na Internet stranici www.brick.hr predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP. Korištenjem www.lstore.hr smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opće uvjete.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1. Korisnik se obvezuje da neće:

  • Koristiti Internet stranicu Prodavatelja na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima.
  • Unositi na Internet stranicu Prodavatelja ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici Prodavatelja.

2.2. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Prodavatelja ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani.

Fotografije prikazane na www.lstore.hr samo su ilustrativne prirode. Fotografije, tekstovi, te ostali materijal ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati, niti na bilo koji drugi način koristiti bez suglasnosti Prodavatelja. Prodavatelj zadržava sva autorska prava na korištenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj.

2.3. Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice.

2.4. Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj www.lstore.hr, pod uvjetom javne objave na www.brick.hr Internet stranici, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

2.5. Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge Online kupovine na www.brick.hr ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Online kupovine.

2.6. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

2.7. Prilikom korištenja www.lstore.hr Internet stranice, Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno Proizvoda koje istima nudi.

3. ONLINE KUPOVINA

3.1. Prilikom prve narudžbe Proizvoda putem elektronskog obrasca potrebno je registrirati na Internet stranici www.lstore.hr. Korisnik Internet stranice www.lstore.hr dužan je registrirati radi obavljanja online kupovine i u te svrhe unijeti potrebne osobne podatke. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.

Registracijom korisnik potvrđuje:

  • Da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete.
  • Potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka.
  • Da daje Prodavatelju izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i e-mail adrese.

3.2. Prodavatelj se obvezuje na www.lstore.hr Internet stranici redovno održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Opće uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima robe ili usluge, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe ili usluge troškovima prijevoza, dostave, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluga, vremenu isporuke robe ili pružanju usluga te načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima

3.3. Prodavatelj će dostaviti Kupcu kao potrošaču u smislu odredaba ZZP-a potvrdu predugovorne obavijesti u pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge. Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.

3.4. Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema koja je nastala zbog neispravnih ili netočnih podataka Kupaca. Isto nije odgovoran zbog nastalih oštećenja, ukoliko Kupac zaboravio svoju lozinku, ili će isti postat poznat trećoj osobi. Prodavatelj svaku registraciju smatra posebnom pravom osobom. Promjena podataka je moguća nakon prijave, na Osobnoj stranici, gdje možete pogledat i podatke o aktivnim narudžbama. Prodavatelj nije odgovoran zbog oštećenja i neispravnosti nastalih promjene registriranih podataka

3.5. Detaljno objašnjenje procesa online kupovine Kupac može dobiti odabirom linka „Upute za online kupovinu“ (koji se nalazi kraj svakog Proizvoda) te koje čine sastavni dio ovih Općih uvjeta

3.6. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem elektronske pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima mogućnost otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod. Ponuda vrijedi za količine namjenjene kućanstvima. ( količine namjenjene kućanstvima mogu biti različiti). Iz ekskluzivnih artikala maksimum 2 komada se može naručiti.

4. CIJENE PROIZVODA

4.1. Sve cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama, te je u istima sadržan pripadajući PDV.

4.2. Proces upisivanja cijene na Internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca

4.3. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Online kupovinu.

4.4. Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku odrediti rasprodaju, dnevnu ili tjednu akcijsku prodaju za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.

4.5. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Kod akcijske prodaje, napominjemo da je prodaja proizvoda koji su na akciji ograničena. Kupcima se može osigurati ograničena količina proizvoda, odnosno količina dovoljna za kućnu upotrebu Kupca.

5. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA

5.1. Naručene Proizvode i dostavu, Kupac će platiti prema modelu kojeg sam izabere tijekom ispunjavanja narudžbe. Plaćanje Proizvoda je moguće izvršiti putem pouzeća, platnih kartica te virmanski, odnosno općom uplatnicom. Detaljnije upute o načinu i vrstama plaćanja možete pronaći ovdje:  http://lstore.hr/nacini-placanja

5.2. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca od strane kurirske službe,  primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice, a kada se plaća virmanski u trenutku primitka uplate na žiro-račun Prodavatelja.

5.3. Ukoliko je ugovoreno plaćanje sa predujmom, tada se dio predujma, koji ne prelazi 10% od vrijednosti kupljene robe, smatra kaparom, sukladno čl. 303. Zakona o obveznim odnosima te Prodavatelj ima pravo zadržati kaparu u slučaju da Kupac odustane od kupnje.

5.4. Ukoliko Prodavatelj ne isporuči proizvod u roku od 30 dana dužan je Kupcu prigodom isporuke Proizvoda obračunati i isplatiti kamate po kamatnoj stopi poslovne banke Prodavatelja za oročene štedne uloge na 3 mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od dana primljenog predujma do dana isporuke Proizvoda.

5.5. U slučaju da Prodavatelj ne može isporučiti proizvod dužan je vratiti Kupcu uplaćeni predujam te obračunati i isplatiti kamate po kamatnoj stopi poslovne banke Prodavatelja za oročene štedne uloge na 3 mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od dana primljenog predujma do dana isplate, a najkasnije u roku od 7 dana od kada je zastupilo zakašnjenje.

6. REKLAMCIJE NA PROIZVODE I PODNOŠENJE PRIGOVORA

6.1. Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda koje jamči proizvođač proizvoda.

6.2. Ukoliko kupljeni proizvod ima nedostataka poput oštećenih ili nedostajućih dijelova isti se mogu naručiti preko Internet stranice: https://service.lego.com/en-us/replacementparts#BasicInfo

6.3. Sukladno čl. 10 ZZP, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore uputi putem pošte na adresu Prodavatelja LEGO Store Arena Centar, Vice Vukova 6, 10000 Zagreb Hrvatska odnosno putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte Prodavatelja info@lstore.hr te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

6.4. U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se isza uvažila na temelju fizičkog dokaza. Prodavač vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Prodavač.

Sporove vezano uz online kupnju možete riješiti putem ODR platforme, kojoj možete pristupiti: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

7. DOSTAVA

7.1. Dostava se vrši samo za područje Republike Hrvatske.

7.2. Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe.

7.3. Svaku pošiljku primatelj ovjerava i potpisuje dostavnu listu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. Pošiljatelj će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.

7.4. Cijene dostave istaknute su na Internet stranici http://lstore.hr/uvjeti-isporuke i u njima je sadržan pripadajući PDV. 

7.5. Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog, te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda. Potpisom dostavnice i primitkom računa Kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled.

7.6. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.

7.7. Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate Proizvod, račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.

7.8. Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

8. UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora na ovom linku.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Povrat uplaćenog iznosa:

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Povrat robe:

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami

Kupac ima pravo na povrat Proizvoda, na teret Prodavatelja u slučaju :

  • Kada je isporučen Proizvod koji nije naručen;
  • Kada je isporučen oštećeni Proizvod.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN br. 41/14., 110/15.) na odnose između potrošača i trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obaveznim odnosima (NN 35/05., 41/08., 125/11., 78/15.) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Potrošač je obavezna obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kada je otkrio nedostatak.

Kao prodavatelj ne odgovaramo za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari.

9. RASPRODANI ARTIKLI

9.1. U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju rasprodanih Proizvoda, Kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe putem elektronske pošte ili telefonom, te u tom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

10. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Detalje možete naći na ovom linku.

11. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

11.1. Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine provjeriti važeće Opće uvjete.

11.2. Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku narudžbe proizvoda

11.3. Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu

11.4. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Zagreb, 1. lipanj 2021.

You have successfully subscribed!