BRAVOSTORE d.o.o.

 I. Općenito

Ovaj dokument objašnjava kako BRAVOSTORE d.o.o. (dalje u tekstu: "BRAVOSTORE") obrađuje vaše osobne podatke. BRAVOSTORE je usmjeren na zaštitu vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugim prisilnim propisima o zaštiti podataka. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti.

BRAVOSTORE d.o.o. je voditelj obrade Vaših osobnih podataka i možete nas kontaktirati putem e-maila: info@lstore.hr ili na adresu Kovinska 4a, 10000 Zagreb, Hrvatska.

II. Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke i pravna osnova za obradu

Vaše osobne podatke obrađujemo odnosno možemo obrađivati jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. U slučaju da se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu.

O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade putem e-maila: info@lstore.hr ili na adresu Kovinska 4a, 10000 Zagreb, Hrvatska. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode od nas, kada se prijavite na naš newsletter, kada ispunite obrazac za dobivanje kupona za rođendan djeteta itd.).

Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas, primjerice kada naručite određene proizvode ili ispunite određeni obrazac.

 III. Kategorije osobnih podataka

Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime, e-mail adresa, poštanski broj, grad, ulica, kućni broj, broj telefona, a sve navedeno radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda. Ponekad Vas tražimo dodatne osobne podatke kao što su: podaci o dostavi, financijske informacije uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama, ali i druge informacije o plaćanju koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na web stranici www.lstore.hr ili kada komunicirate s nama putem e-maila.

Uz sve navedeno prikupljamo i vašu IP adresu, podatke koji se odnose na vašu povijest kupnje proizvoda, dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama kao što je slučaj popunjavanja online obrazaca.

IV. Vaša prava

Vaša prava su sljedeća:

Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju - između ostalog - svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"): Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte BRAVOSTORE putem e-maila: info@lstore.hr ili na adresu Kovinska 4a, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Smatrate li da se vaša prava krše, imate pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu voditelja obrade u Republici Hrvatskoj mogu se obratiti nadzornom tijelu u Republici Hrvatskoj- Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10 000 Zagreb. U slučaju da imate prijavljeno boravište u drugoj državi članici EU svoja prava možete ostvariti na način da se obratite nadzornom tijelu države članice u kojoj imate boravište. 

V. Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju.

Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što BRAVOSTORE razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. BRAVOSTORE će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje BRAVOSTORE na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do ispunjenja svrhe, odnosno povlačenja privole.

Nadalje, u slučaju dav izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka, temeljem legitimnog interesa, vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Također, ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. 

VI. Primatelji osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime BRAVOSTORE, kao što je društvo EMINUS ADRIATIC d.o.o. Navedene usluge mogu se pružati na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanje, obrade plaćanja, isporuke i drugih usluga. Naši davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također obvezujemo ih da adekvatno zaštite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

Pristup Vašim podacima mogu imati naša sestrinska društva (primjerice BRAVOPHONE Kft, Bravotel Üzletházak Kft, KUPON Portfolió és Kereskedelmi Kft, SLIMLOGIC Kft, E.R.T. Hungary Kft, Bravostore d.o.o., Bravophone Adria d.o.o.), kao i dostavljačke službe (primjerice General Logistics Systems Croatia d.o.o., DPD Croatia d.o.o.).

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za račun BRAVOSTORE mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji.

 Podaci koje o Vama prikuplja Google LLC

BRAVOSTORE koristi usluge koje pruža tvrtka Google LLC i njena povezana društva, uključujući YouTube, Android i usluge koje se pružaju na web-lokacijama trećih strana, primjerice usluge oglašavanja.

Ova se pravila ne primjenjuju na usluge koje imaju zasebna pravila o privatnosti u koja nisu uključena ova pravila, međutim sukladno propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka BRAVOSTORE dužan je obavijestiti svoje korisnike i o podacima koje prikuplja Google LLC pružajući svoje usluge drugim pravnim i fizičkim osobama.

Podaci koje Google prikuplja uključuje jedinstvene identifikatore , vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži koje uključuju naziv operatera i telefonski broj te broj verzije aplikacije.

Nadalje, Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja s Google uslugama, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL preporuke za zahtjev korisnika.

Google prikuplja podatke kada neka Google-ova usluga na vašem uređaju kontaktira Google poslužitelje -primjerice kada instalirate aplikaciju iz Trgovine Play ili kada usluga provjerava jesu li dostupna automatska ažuriranja. Ako upotrebljavate Android uređaj s Google-ovim aplikacijama, vaš uređaj povremeno kontaktira Google-ove poslužitelje radi davanja podataka o uređaju i povezivanja s našim uslugama. To uključuje podatke kao što su vrsta uređaja, naziv mobilnog operatera, izvješća o rušenju i aplikacije koje ste instalirali.

  1. Podaci o vašim aktivnostima

Podatke o vašim aktivnostima na Google uslugama Google prikuplja kako bi vam na temelju njih primjerice preporučili videozapis na YouTubeu koji bi vam se mogao svidjeti. Podaci o aktivnostima koje Google prikuplja mogu uključivati:

- pojmove koje tražite,

- videozapise koje gledate,

- prikaze sadržaja i oglasa te interakciju s njima,

- podaci o glasovnoj i audioaktivnosti prilikom upotrebe audioznačajki,

- aktivnosti kupnje,

- osobe s kojima komunicirate i dijelite sadržaj,

- aktivnosti na web-lokacijama i u aplikacijama treće strane koje upotrebljavaju naše usluge,

-povijest pregledavanja u Chrome-u koju ste sinkronizirali sa svojim Google računom.

Ukoliko Google usluge upotrebljavate za upućivanje i primanje poziva ili slanje i primanje poruka, Google može prikupljati podatke telefonskog zapisnika kao što su vaš telefonski broj, broj koji ste nazvali, broj koji je primio poziv, brojeve na koje su pozivi preusmjereni, vrijeme i datum poziva i poruka, trajanje poziva, podatke o usmjeravanju i vrste poziva.

Na svojem Google računu možete pronaći podatke o aktivnosti koje su spremljene na vaš račun i upravljati njima.

  1. Podaci o lokaciji

Podatke o vašoj lokaciji Google prikuplja kada upotrebljavate naše usluge kako bismo vam ponudili značajke kao što su upute za vožnju do odredišta na kojem ćete provesti vikend ili raspored kino-projekcija u blizini. Vaša se lokacija može odrediti uz različite razine preciznosti na temelju:

- GPS-a,

- IP adresa,

- podataka senzora na uređaju,

- podataka o stvarima u blizini uređaja kao što su Wi-Fi pristupne točke, mobilni odašiljači i uređaji s omogućenim Bluetoothom.

U nekim okolnostima Google prikuplja podatke o vama i iz javno dostupnih izvora. Primjerice, ako se vaše ime pojavi u lokalnim novinama, Google- ova tražilica može indeksirati taj članak i prikazati ga drugim korisnicima kada pretražuju vaše ime.

Važno je napomenuti da podatke o vama Google može prikupljati i od pouzdanih partnera, uključujući marketinške partnere koji  pružaju podatke o mogućim korisnicima naših poslovnih usluga i partnera za sigurnost koji nam pružaju podatke za zaštitu od zlouporabe kao i oglašivača radi pružanja oglasa i usluga istraživanja u njihovo ime.

U koje svrhe Google prikuplja vaše podatke

Vaše podatke Google može upotrebljavati kako bi osigurao ispravan rad  usluga, primjerice praćenjem zastoja ili rješavanjem poteškoća koje prijavite.

Nadalje, Google podatke upotrebljava u analitičke i mjerne svrhe.

Na primjer, Google analizira podatke o vašim posjetima Google web-lokacijama te upotrebljava i podatke o oglasima s kojima ste stupili u interakciju.

Kada posjetite web-lokacije koje upotrebljavaju Google Analytics, Google i korisnik Google Analyticsa  mogu povezati podatke o vašoj aktivnosti na toj web lokaciji s aktivnostima na drugim web-lokacijama koje upotrebljavaju Google usluge oglašavanja.

Prikupljene podatke, kao što je e-mail, Google upotrebljava za izravnu interakciju s vama. Na primjer, može vam poslati obavijest ako otkrije sumnjivu aktivnost, primjerice pokušaj prijave na vaš Google račun s neuobičajene lokacije ili vas može obavijestiti o predstojećim promjenama ili poboljšanjima usluga.

U slučaju da vi kontaktirate Google, Google evidentira zapis o zahtjevu radi lakšeg rješavanja vaše poteškoće.

Google upotrebljava automatizirane sustave koji analiziraju vaš sadržaj radi pružanja prilagođenih rezultata pretraživanja, prilagođenih oglasa ili drugih značajki prilagođenih vašem načinu upotrebe naših usluga.

Vaše sadržaje Google analizira i radi otkrivanja zloupotrebe kao što su neželjeni, zlonamjerni ili nezakoniti sadržaj. Za prepoznavanje uzoraka u podacima Google se služi i algoritmima. Primjerice, Google prevoditelj pomaže ljudima da komuniciraju na različitim jezicima tako što otkriva uobičajene jezične uzorke u frazama za koje tražite prijevod.

Za gore opisane svrhe Google može kombinirati prikupljene podatke sa svojih usluga i svih vaših uređaja.

Primjerice, ako na YouTubeu gledate videozapise gitarista, možda će vam se na nekoj web-lokaciji koja upotrebljava Google oglasne proizvode prikazati oglas za tečaj gitare. Ovisno o postavkama računa, vaša aktivnost na drugim web-lokacijama i u drugim aplikacijama može biti povezana s vašim osobnim podacima radi poboljšanja Googleovih usluga i oglasa koje Google prikazuje.

Ako drugi korisnici već imaju vašu e-adresu ili druge identifikacijske podatke, Google im može prikazati vaše javno vidljive podatke Google računa, primjerice vaše ime i fotografiju. Tako primjerice mogu lakše raspoznati e-poruku koju im pošaljete.

VAŠE KONTROLE PRIVATNOSTI

Imate mogućnost izbora u vezi s podacima koje Google prikuplja o Vama i načinom na koji ih upotrebljava.

U ovom su odjeljku opisane glavne kontrole za upravljanje privatnošću :

1. Možete posjetiti provjeru postavki privatnosti putem kojih možete pregledati i prilagoditi važne postavke privatnosti.

2. Posjetite stranicu Provjera postavki privatnosti, Upravljanje podacima te pregled i ažuriranje podataka.

Kada ste prijavljeni, uvijek možete pregledati i ažurirati podatke tako da posjetite usluge koje upotrebljavate. Primjerice, usluge Fotografije i Disk osmišljene su kao pomoć pri upravljanju određenom vrstom sadržaja koji pohranjujete na Googleu.

3. Google je uspostavio i mjesto na kojem možete pregledati podatke koje se spremaju na vaš Google račun i upravljati njima.

Na vašem Google računu dostupne su sljedeće kontrole:

a. Kontrole privatnosti

b. Kontrole aktivnosti

Možete odrediti vrste aktivnosti za koje želite da se spremaju na vaš račun. Na primjer, možete uključiti povijest lokacija ako želite dobivati predviđanja o prometu svaki dan kad idete na posao ili možete spremati povijest gledanja na YouTubeu kako biste dobivali bolje prijedloge videozapisa.

c. Postavke oglasa

Upravljajte postavkama oglasa koji vam se prikazuju na Googleu te na web-lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Googleom. Možete izmijeniti svoje interese, odabrati hoće li se vaši osobni podaci upotrebljavati za prikaz relevantnih oglasa te uključiti ili isključiti određene usluge oglašavanja.

4. Google Vam omogućava da upravljate podacima koje drugi vide o vama na Google-ovim uslugama.

5. Dijeljene preporuke putem Google-a.

Odaberite hoće li se vaše ime i fotografija prikazivati pored vaših aktivnosti kao što su recenzije i preporuke koje se pojavljuju u oglasima.

6. Informacije koje dijelite.

Odredite s kime ćete dijeliti podatke putem svojeg računa na Googleu+.

7. Google Vam pruža i načine za pregled i ažuriranje podataka.

Na stranici Moja aktivnost možete pregledati i kontrolirati podatke koji nastaju vašom upotrebom Google-ovih usluga, kao što su vaša prošla pretraživanja i posjeti Google Playu.

Svoju aktivnost možete pregledavati po datumu i temi te je možete izbrisati djelomično ili u cijelosti.

8. Uslugu Google nadzorne ploče.

Putem Google nadzorne ploče možete upravljati podacima koji su povezani s određenim proizvodima.

Vaši osobni podaci

a. Upravljajte svojim informacijama za kontakt kao što su ime, e-adresa i telefonski broj.

Kada niste prijavljeni, možete upravljati podacima koji su povezani s vašim podacima.

Prilagodba pretraživanja dok ste odjavljeni: odaberite hoće li se vaša aktivnost pretraživanja upotrebljavati za ponudu relevantnih rezultata i preporuka.

Postavke YouTubea: pauzirajte i izbrišite povijest pretraživanja na YouTubeu i povijest gledanja na YouTubeu.

b. Postavkama oglasa upravljajte na web lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Googleom.

c. Izvoz, uklanjanje i brisanje podataka

Po želji možete izvesti kopiju sadržaja sa svojeg Google računa da biste ga sigurnosno kopirali ili koristili na nekoj usluzi izvan Googlea.

d. Zatražite uklanjanje sadržaja s određenih Google-ovih usluga na osnovi primjenjivih zakona.

Da biste izbrisali svoje podatke, možete:

• izbrisati sadržaj s određenih Googleovih usluga,

• potražiti i zatim izbrisati određene stavke s računa putem stranice Moja aktivnost,

• izbrisati određene Googleove proizvode, uključujući podatke koji su s njima povezani,

• izbrisati cijeli Google račun.

Naposljetku, tu je i Upravitelj neaktivnih računa pomoću kojeg možete nekom drugome omogućiti pristup dijelovima svojeg Google računa u slučaju da ga više ne možete upotrebljavati.

Postoje i drugi načini za upravljanje podacima koje Google prikuplja neovisno o tome jeste li prijavljeni na svoj Google račun, uključujući:

-           Postavke preglednika: na primjer, možete konfigurirati preglednik tako da naznačite kada     Google postavi kolačić u vaš preglednik. Preglednik možete konfigurirati i tako da blokira       sve kolačiće s određene domene ili svih domena. Pritom napominjemo da se Google   usluge za ispravan rad oslanjaju na kolačiće, primjerice kako bi zapamtile vaše postavke          jezika.

-           Postavke uređaja: vaš uređaj može imati kontrole koje određuju koje podatke Google           može prikupljati. Na primjer, na Android uređaju možete promijeniti postavke lokacije.

VII. Kolačići

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o Vašem nedavnom posjetu našoj web stranici i kako ste koristili različite dijelove naše web stranice radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumijeli na koji način korisnici koriste naše web stranice.

Kako bi održavali  vašu web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnost budu na očekivanoj razini, BRAVOSTORE koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići". Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni.

Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas.

Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo. Više o kolačićima možete pročitati u Pravilima o kolačićima na sljedećem linku.

VIII. Druge web stranice

Ova pravila odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje BRAVOSTORE prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.lstore.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

BRAVOSTORE nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

IX. Završne odredbe

BRAVOSTORE zadržava pravo izmjene i dopune dokumenta te će isti biti objavljeni na web stranici.

You have successfully subscribed!